•   De Bron voor Offshore Jobs


Maritime Crew

Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de algemene taken en verantwoordelijkheden die normaal vallen onder de desbetreffende functies van de Maritieme Bemanning.

Offshore Installation Manager / Platform Manager

De Offshore Installation Manager (OIM) is het hoogste gezag aan boord van een boorplatform of aan boord van boorschepen, en heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de stabiliteit en de veiligheid van het platform en alle personeelsleden. Alle afdeling managers en personen in alle voorkomende functies aan boord van het platform, rapporteren aan de OIM. Een platform manager is de hoogste manager aan boord, en hij of zij heeft dan ook de algehele verantwoordelijkheid.

Stabiliteit Manager / Safety Manager

De Stabiliteits-Manager is verantwoordelijk voor de stabiliteit van het platform, voor ballast operaties, en hij of zij dient ervoor te zorgen dat de stabiliteits-berekeningen dagelijks worden uitgevoerd. Hij of zij moet ervoor zorgen dat o.a. bijvoorbeeld het platform log in overeenstemming met de geldende voorschriften wordt bewaard. De stabiliteits-Manager is verantwoordelijk voor het veilig en op de juiste manier laden en lossen van voorraden en apparatuur op het platform, en om ervoor te zorgen dat de stabiliteit van het platform in acht wordt genomen bij het plaatsen van de apparatuur.

Control Room Operator

Een Control Room Operator controleert continue de stabiliteit, boorpositie, diepgang enz. van het platform, en helpt daarbij met alle stabiliteitsberekeningen. De Control Room Operator is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en het onderhoud van de controlekamer en de desbetreffende afdelingen, en dient hij of zij een logboek van deze platform activiteiten bij te houden.

Safety Manager

De Safety Manager is verantwoordelijk voor de veiligheidstraingen aan boord en zal, onder andere, de gezondheids- en veiligheidsdiensten organiseren en hier ook aan deelnemen tezamen met de brandweer, rampenbestrijding en andere afdelingen. Hij of zij dient ervoor te zorgen dat alle nieuwkomers aan boord zijn geïnstrueerd in de veiligheids- en hulpdiensten response procedures, en worden zij geïnformeerd over de relevante vluchtwegen.

[+] Ga terug naar de Offshore Encyclopedia


oildrillOffshore-Recruiter.co.uk: Alleen als je echt Offshore aan het Werk wilt!