•   De Bron voor Offshore Jobs


Drilling Crew

Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de algemene taken en verantwoordelijkheden die normaal vallen onder de desbetreffende functies van de Boor Bemanning.

Boormeester (Toolpusher)

De Boormeester is een senior vertegenwoordiger aan boord die belast is met de uitvoering van het boren, goed onderhoud, etc. Hij is verantwoordelijk voor de Drilling Crew (boor bemanning) en zorgt er voor dat het boren in een veilige en zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd (in overleg en overeenstemming met de richtlijnen van de Drilling Supervisor).

Tourpusher

De Tourpusher is meestal verantwoordelijk voor het boren tijdens de nachtdiensten. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de boring in een veilige en zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd.

Boorder (Driller)

De Boorder begeleidt, en is belast met, de werkzaamheden op de boorvloer. Hij is zorgt voor de praktische organisatie van het boorproces, ondergeschikt personeel, en controle / toezicht op de boorapparatuur. Hij is er verantwoordelijk voor dat de apparatuur op de juiste manier wordt gebruikt, en dat procedures worden gevolgd in overeenstemming met de richtlijnen die opgegeven zijn door de Boormeester / Tourpusher en de Drilling Supervisor.

Assistent Boorder (Assistent Driller)

De Assistent Boorder helpt de Driller in zijn werk. Dit is een stageplaats voor technische en persoonlijke ontwikkeling voorafgaand aan de promotie die leidt naar een functie als Driller.

Kraanman (Derrickman)

Kraanman werkt in de boortoren tijdens de montage / afbraak van de boorleidingen. Hij werkt ook met oppervlakte apparatuur voor de circulatie en het mengen van de boorspoeling. De Kraanman volgt de orders van de Boorder, Boormeester en / of de Mud Engineer.

Kraanmachinist (Crane Operator)

De kraanmachinist is verantwoordelijk voor de bediening van de kraan, en is belast met al het werk aan dek. De kraanmachinist leid, controleert en helpt bij alle dek werkzaamheden. Hij houd overzicht over de Assistent Crane Operator en Roustabouts aan boord, en geeft deze bemanning hun orders.

Roughneck

De Roughneck werkt op de boorvloer en neemt orders aan van de Boorder en Boormeester.

Dokwerker (Roustabout)

De Dokwerker werkt aan het dek en neemt orders aan van de Crane Operator, de Boorder en/of de Boormeester. Hij voert voornamelijk lichamelijke werkzaamheden uit zoals til- en sjouwwerkzaamheden, hij ruimt op, maakt schoon, assisteert op de boorvloer, of bij de hijskraan op het dek. Deze functie is een zogenaamde Entry Level functie. Bij genoeg ervaring en trainingen kan de Roustabout doorgroeien naar andere functies.

[+] Ga terug naar de Offshore Encyclopedia

oildrillOffshore-Recruiter.co.uk: Alleen als je echt Offshore aan het Werk wilt!